Alineem els nostres objectius amb els ODS de les Nacions Unides

Comparteix aquesta publicació

Els ODS són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclosos en la resolució “Agenda 2030: transformar el nostre món”, que el setembre de 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, per tal de definir un full de ruta unificat per fer front als reptes globals de la humanitat. Aquest document identifica cinc grans àrees d’actuació: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat, al voltant de les quals hi ha 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites per assolir en l’horitzó 2030, amb l’objectiu final de promoure la prosperitat a la vegada que es protegeix el medi ambient.

Els ODS, però, no s’adrecen només a polítics i governs: també volen implicar tota la societat, el sector privat, la societat civil i tota la ciutadania. I és per això que des de Diskover, volem posar el nostre petit gra de sorra per emprendre aquest camí de transformació del nostre món i millorar la vida de tothom, sense deixar ningú enrere.

Recordem que Diskover va néixer posant l’accent en una major consciència personal del turista envers l’entorn humà, natural i cultural, i, per tant, molts dels objectius que vam adoptar com a agents del canvi de model turístic, s’alineen amb els objectius de les Nacions Unides.

Els ODS adoptats per Diskover

ODS 8: TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

Des de Diskover tenim com a objectiu ajudar a les entitats i administracions, tant públiques com privades, a desenvolupar un turisme sostenible arreu del territori. Altrament, també es pretén, a través del turisme, incentivar la creació de llocs de treball, tant directes com indirectes, i la promoció de la cultura i productes locals del territori.

ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

Diskover és una eina innovadora que pretén ajudar a les administracions i empreses, de la indústria turística, a modernitzar els seus canals de promoció, difusió i venda. D’aquesta manera fent-los més eficients i sostenibles, i així, afavorint al creixement i desenvolupament econòmic del territori.

ODS 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

A través de la descentralització i desmassificació de les zones turístiques tenim la intenció de posar en valor les zones rurals i
aquelles menys potenciades a escala turística. D’aquesta manera, donem les mateixes oportunitats , dins la nostra plataforma, tant a un municipi petit lluny de les grans àrees d’influència com en un de gran.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

L’augment i l’efecte del turisme sostenible, que es promou a través de la plataforma Diskover, té la capacitat de millorar les infraestructures urbanes, de promoure la regeneració de les àrees en decadència i de preservar el patrimoni cultural i natural del territori. Aquestes capacitats són gràcies a la decisió d’augmentar la inversió en infraestructures sostenibles vingudes de l’augment del turisme d’aquesta modalitat.

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

Diskover proposa, a través de la seva app, unes pràctiques de consum i producció turístiques sostenibles, que pretenen desenvolupar un paper molt significatiu en la transició cap a la sostenibilitat turística total. Aquestes pràctiques passen per la voluntat de desestacionalitzar i descentralitzar el turisme i transportar-lo cap a un model sostenible i responsable. Posar en valor el comerç local és un dels primers passos a seguir per assolir aquest ODS.

ODS 14: VIDA SUBMARINA

La massificació i estacionalització de les destinacions costaneres ha provocat que els ecosistemes marins, dels quals en depenen, es vegin altament compromesos. Diskover pretén desmassificar i desestacionalitzar destinacions com aquestes per preservar i recuperar els ecosistemes que s’han vist compromesos pels models de turisme anteriors.

ODS 15: VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES

A través del model desmassificat i descentralitzat de turisme, que proposa Diskover, es vol exercir un paper rellevant, no només en la conservació i preservació de la biodiversitat, sinó també en el respecte als ecosistemes terrestres i la conservació de la flora i fauna autòctona del territori.

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SOLIDÀRIES

Diskover té com a objectiu donar visibilitat i donar suport a entitats sense ànim de lucre, introduïnt-les sense cap cost a l’app, perquè aquestes puguin seguir desenvolupant les seves activitats, contribuint i aportant un valor afegit a la societat des d’un punt de vista social i cultural. Per un turisme no només sostenible, sinó regeneratiu.

ODS 17: ALIANCES PER ACONSEGUIR OBJECTIUS

El sector turístic és de naturalesa intersectorial, per això és clau reforçar les associacions público-privades per assolir les metes marcades i els altres ODS, esmentats anteriorment. Des de Diskover, tenim la voluntat de cooperar amb els múltiples agents implicats, tant públics com privats, del sector turístic per desenvolupar un turisme sostenible arreu del territori, i en un futur del món.

Subscriu-te al nostre butlletí

Més per explorar

Membres fundadors de

Amb la col·laboració de

sello enisa

Contacte

Copyright © 2024diskover

Tots els drets reservats.